วิธีกดแยกคู่เต้น

8991

Q : วิธีกดแยกคู่เต้น

A : คลิ๊กขวาเลือกข้อมูลนักเต้น>กดสัญลักษณ์หัวใจแยก>พิมพ์คำว่า แยกคู่ กดยืนยัน

 วิธีกดแยกคู่เต้น