การแต่งงาน [ Couple System ]

18924

วิธีการแต่งงาน        

1. ตัวละครทั้งชายและหญิง ต้องเวล 6 ขึ้นไป

** เลเวล 1 ก็สามารถแต่งงานได้แต่ต้องใช้ Item : Love Potion ซื้อได้จาก Fashion Mall **   

หากใช้ Item : Love Potion ต้องเต้นด้วยกันในโหมดคู่รัก 1 รอบ หลังกดใช้ Item ถึงจะมีการปุ่มขอแต่งงานขึ้นมา

การแต่งงาน [ Couple System ]

2. ตัวละครที่แต่งงานกัน ต้องเป็นคู่เพศชายและหญิงเท่านั้น 

– โดยจะต้องเล่นด้วยกันในโหมดคู่รัก ( Couple Dance ) และต้องเต้นให้ได้ perfect พร้อมกัน 5ครั้ง ( หัวใจ 5 ดวง )

3. หากเต้นได้หัวใจจนครบ 5 ดวง ( จากข้อ 2 ) เมื่อเต้นจบจะมีปุ่ม ขอแต่งงานขึ้นมาให้เห็น จากนั้นให้ทำการคลิกไปที่ปุ่มเพื่อทำการขอแต่งงาน ( ฝ่ายใดกดก็ได้ทั้งชายและหญิง )

4. ออกจากห้องเต้นไปยัง Lobby กดข้อมูลคู่เต้น แล้วกดส่งจูบ ต้องส่งจูบให้ครบ 5 วัน ทั้งสองคนต้องออนไลน์ด้วยกัน และ ครั้งต่อไปต้องนับไป 24 ชั่วโมงหลังจากส่งจูบครั้งแรกแล้ว 

การแต่งงาน [ Couple System ]

5. เมื่อส่งจูบจนครบ การแต่งงานจะต้องซื้อบัตร Wedding Ticket ราคา 2900@Cash ซึ่งปัจจุบัน สามารถซื้อได้ืั้งเพศ ชายและหญิง ( เมื่อซื้อแล้วหากทำการตั้งห้อง จะมีข้อความส่งไปหาคู่รักของเรา เพื่อเชิญเข้าสู่ห้อง )

การแต่งงาน [ Couple System ]

6. เต้นเพื่อทดสอบความรัก ต้องเต้นให้ผ่านเงื่อนไข ภายใน 3 ครั้ง ( บัตร 1 ใบ สามารถใช้เต้นได้ 3 ครั้ง ) หากสอบผ่านก่อนครบกำหนด 3 ครั้งบัตรจะหายไป หากเกินแล้วยังไม่ผ่านจะต้องซื้อบัตรใบใหม่ หากเต้นผ่านตามเงื่อนไขก็เป็นอันเสร็จงานแต่ง

ครั้งที่ 1 เต้นให้ได้ Perfect Synchronic 5 และผลรวม Perfect 15 คะแนนรวม 200,000 คะแนน 
ครั้งที่ 2 เต้นให้ได้ Perfect Synchronic 3 และผลรวม Perfect 10 คะแนนรวม 150,000 คะแนน 
ครั้งที่ 3 เต้นให้ได้ Perfect Synchronic 2 และผลรวม Perfect 10 คะแนนรวม 100,000 คะแนน

* รูปที่ระลึกจากการแต่งงาน จะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อ ScreenShot ซึ่งโฟลเดอร์ดังกล่าวจะอยู่ในโฟลเดอร์ของเกมส์ออดิชั่นที่เราติดตั้งไว้จ้า