[AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition

9232

[AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่่านทราบ สืบเนื่องจากปัจจุบันพบลูกค้าติดต่อขอข้อมูลจากทีมงานเกี่ยวกับการใช้งาน Item Code เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สอบถามอายุการใช้งาน สอบถามข้อมูลประวัติการเติม Item Code (เช่น มีการเติมแล้วหรือไม่) ซึ่งทีมงานมิอาจทราบได้ว่าผู้ที่ติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นเจ้าของ Item Code ที่แท้จริงหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ Item Code ของท่านเอง ทางทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์งดแจ้งข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดของ Item สามารถตรวจสอบได้จากข่าวกิจกรรมบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งมีแจ้งรายละเอียดให้ทราบไว้ชัดเจนแล้วเช่นกัน แต่หากพบปัญหาไม่สามารถใช้งาน Item Code ได้ หรือใช้งาน Item Code แล้ว ไม่ได้รับ Item สามารถแจ้งปัญหาของท่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ประกาศเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
ทีมงาน AUDITION
[AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition  [AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition  [AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารทางมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ที่ Playpark App
[AUDITION] แจ้งเรื่องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Item Code เกม Audition