วิธีการอัพโหลดรูปภาพบน Matching Card

12546
วิธีการอัพโหลดรูปภาพบน Matching Card
1. ให้ทำการเข้าใช้งาน Matching Card ในกรอบสีแดงตามรูปภาพ
วิธีการอัพโหลดรูปภาพบน Matching Card
2. เลือกหัวข้ออัพโหลดรูปภาพ ในกรอบสีแดงตามรูปภาพ
วิธีการอัพโหลดรูปภาพบน Matching Card

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่แจ้งเตือนขึ้นมาดังรูปภาพ
วิธีการอัพโหลดรูปภาพบน Matching Card
3. ทำการ Brows  ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บรูป เลือกรุปภาพที่ท่านต้องการ  หลังจากนั้นกด Upload  เมื่อ Upload เสร็จจะแจ้งข้อความ Success

4. รูปในหน้า Matching Card จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ท่านแลือกไว้
ในการเปลี่ยนรูปแต่ละครั้ง จะต้องรอระบบอัพเดท 2 นาที จึงจะสามารถเปลี่ยนรูปครั้งต่อไปได้
** ในกรณีที่เปลี่ยนตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปเมื่อเปลี่ยนรูปแล้วจะต้องออกเกมส์เข้าใหม่ เพื่อให้รูปในหน้า Matching Card Update