ต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครทำยังไง

21422

Q – ต้องการเปลี่ยนชื่อตัวละครภายในเกม

A – ให้ทำการซื้อ item nickname change ใน shop ภายในเกม จากนั้นทำการกดใช้งานเพื่อตั้งชื่อ โดยแนะนำให้ตั้งชื่อตัวละครไม่เกิน 12 ตัวอักษร พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์และอักษรพิเศษต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบเพื่อนและระบบ messenger