เข้าเกมแล้วขึ้นข้อความ “Resolusi tidak dapat dijalankan dalam permain 1024*768 atau lebih

10251

Q – เข้าเกมแล้วขึ้นข้อความ “Resolusi tidak dapat dijalankan dalam permain 1024*768 atau lebih, 
merasa bebas untuk mengubah resolusi”

A ให้ปรับขนาด Resolution ของหน้าจอให้เป็น 1024×768
– Windows 10
1 คลิกขวาที่หน้า desktop บริเวณว่างๆ
2 คลิก Display settings ทางด้านล่างของเมนู
3 คลิกหัวข้อแถบใต้หัวข้อ “Display Resolution” เพื่อขยายเมนูลงมา พร้อมค่า resolution ต่างๆ (เลือก “1024×768”)
4 คลิก Apply. ทางด้านล่างของแถบ “Resolution” คลิกปุ่มนี้แล้วเท่ากับใช้ค่า resolution นั้นกับหน้าจอ
5 คลิก Keep changes (ถ้ามี)


– Windows 7 กับ Windows 8 (8.1)
1 คลิกขวาที่หน้า desktop บริเวณว่างๆ
2 คลิก Screen resolution ทางด้านล่างของเมนู
3 คลิกหัวข้อแถบใต้หัวข้อ “Display Resolution” เพื่อขยายเมนูลงมา พร้อมค่า resolution ต่างๆ (เลือก “1024×768”)
4 คลิก OK ทางด้านล่างของแถบ “Resolution” คลิกปุ่มนี้แล้วเท่ากับใช้ค่า resolution นั้นกับหน้าจอ
5 คลิก Keep changes (ถ้ามี)