เข้าเกมแล้วขึ้นข้อความ Resolution 1024*768

1158

Q – เข้าเกมแล้วขึ้นข้อความ “Resolusi tidak dapat dijalankan dalam permain 1024*768 atau lebih, 
merasa bebas untuk mengubah resolusi”

A – ให้ปรับขนาด Resolution ของหน้าจอให้เป็น 1024*768
– คลิกขวาที่หน้าจอ Desktop ว่างๆ แล้วเลือก Properties
– คลิกที่แถบ Settings
– ตรง Screen Resolution ให้เลื่อนลูกศรมาไว้ที่ 1024*768
– จากนั้นให้ท่านกด OK