ไม่สามารถโหลด Patch ได้ มีข้อความ Error “Out of Memory”

4565

Q – ปัญหา ไม่สามารถทำการ Auto Patch ได้ โดยหน้าต่าง Patch จะค้าง และ มีข้อความ Error “Out of Memory”

A – เนื่องจากปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัว Antivirus มองเห็นว่าอาจมีการทำงานของไฟล์บางชนิดเพื่อดึงข้อมูลบางอย่างสู่เครื่อง Antivirus จึง Block ไว้ ทั้งนี้ให้ทำการปลด Block ไฟล์ดังกล่าว คือ หยุดคำสั่งการปิดกั้นไฟล์ .exe หรือ ระบุไฟล์ที่จะให้ปลด Block