[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

10349

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank
Couple Bookbank

คือ ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับผู้เล่นคู่รัก สามาถฝากถอนเงิน Den เพื่อแชร์ Den
ซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้จะมีภารกิจให้ทำร่วมกัน หากทำสำเร็จก็จะเพิ่มระดับ Bookbank และจะกดรับรางวัลได้

วิธีการเปิดใช้งาน Couple Bookbank

  1. ซื้อ item Couple Bookbank ใน Couple Garden Shop ราคา 2,000 Cash 30 วัน

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

2. เมื่อซื้อ Couplebank จะเพิ่มปุ่ม “Couple Bookbank” ทางด้านบนของสวน
3. ปุ่ม Couple Bookbank จะแสดงเฉพาะใน “Couple Garden” เท่านั้น (ไม่แสดงใน Secret Garden, Puzzle Room, Mandrake Room)

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

4. สามารถดูวันหมดอายุของ Bookbank ที่เหลือได้ที่ “My Item”

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

5. ถ้า Bookbank หมดอายุ จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น ฝาก/ถอนเงินได้
6. ทุกครั้งที่เปิด Couple Bookbank จะแสดงข้อมูลล่าสุด (หลังจากดำเนินการ ฝากเงิน, ถอนเงิน, ซื้อไอเทม เป็นต้น รบกวนเปิด Couple Bookbank เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

Couple Bookbank Help

  1. สามารถตรวจสอบ Couple Bookbank Help ได้ที่ปุ่มเครื่องหมายคำถามทางด้านบน Couple Bookbank

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank
[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

ฟังก์ชั่น Couple Bookbank

• ฝากเงิน •
1. สามารถกดใช้ปุ่มฝากเงิน ทางด้านล่าง Couple Bookbank
2. ถ้ากดฝากเงิน ก็จะแสดง UI ที่เหมือนกับด้านล่างนี้ สามารถตรวจสอบ Den ที่ตัวเองมีอยู่ได้ และสามารถกรอก Den ที่จะฝากได้โดยตรง
3. ในการฝาก 1 ครั้ง สามารถฝากได้ต่ำสุด 10,000 Den สูงสุด 10,000,000 Den ถ้าหากไม่ได้อยู่ในขอบเขตนี้ จะไม่สามารถฝากได้
4. Bookbank สามารถฝากได้สูงสุดถึง 4,000,000,000 Den

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

• ถอนเงิน •
1. การถอน Den ก็สามารถทำได้โดย กรอกจำนวนที่ต้องการได้โดยตรง เหมือนกับการฝากเงิน
2. แต่ว่าการถอนเงินจะมีค่าธรรมเนียมเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ Den
3. ค่าธรรมเนียมจะถูกแบ่งตามระดับ เหมือนกับที่แสดงอยู่ที่หน้าต่าง UI ถอนเงิน
4. ถ้ากรอก Den ที่จะถอน ที่ช่องกรอกจำนวนถอนเงิน ก็จะคำนวณค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ เมื่อถอนเงินก็จะแสดง จำนวนเงินที่ถอน+ค่าธรรมเนียมตรงรายการซื้อขายบน Bookbank

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

• รายการซื้อขาย •
1. สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายได้ที่ UI Couple Bookbank ซึ่งงจะบันทึก 3 สถานะ
– ฝากเงิน : กรณีทำการฝากเงิน
– ถอนเงิน : กรณีการถอนเงิน
– ซื้อไอเทม : กรณีซื้อไอเทม Couple Garden ด้วยยอดเงินในบัญชี Couple Bookbank
2. รายการซื้อขายจะบันทึกข้อมูลล่าสุด 3 เดือน(90วัน) เท่านั้น บันถึงสูงสุด 100 หน้า
(กรณีที่ครบ 100 หน้าแล้ว ข้อมูลเก่าสุดจะถูกลบ)
3. รายการซื้อขายประกอบไปด้วย วันที่ทำรายการ, เจ้าของบัญชี(ผู้ที่ทำรายการ), จำนวนเงินที่ใช้, รายการซื้อขาย และหลังจากซื้อขาย สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชี Bookbank ได้

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

• ยอดเงินในบัญชี Bookbank •
1. “Couple Bookbank Balance” จะแสดงในแท็บ My Item และ My Shop (สามารถใช้ Secret Garden, Mandrake Room ได้) ใน Couple Garden
2. กรณีที่ติ๊กเครื่องหมายในกรอบ จะสามารถใช้ได้เมื่อซื้อ ‘Den Item’ ทั้งหมดใน Couple Garden
3. กรณีที่ยอดเงินในบัญชี Couple Bankbook ไม่พอ สามารถใช้ร่วมกับ Den ส่วนตัวได้
4. แต่บัวรดน้ำ และปุ๋ยที่เพิ่มมาใหม่ในครั้งนี้สำหรับลูกค้า Bookbank จะสามารถซื้อได้จากยอดเงินในบัญชี Couple Bookbank เท่านั้น ไม่สามารถผสมกับ Den ส่วนตัวได้
5. ไอเทมทั้งสองชิ้นทางด้านล่างเป็นไอเทมที่เพิ่มมาใหม่ พร้อมกับการเพิ่ม Couple Bookbank เป็นไอเทมที่สามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าราคาขายที่ขายปกติ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นใดๆ

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

• ภารกิจ •

1. สามารถตรวจสอบภารกิจได้ที่ Couple Bookbank โดยมีภารกิจทั้งหมด 3 ภารกิจ
2. ถ้าระดับเพิ่มขึ้น ก็จะเปลี่ยนภารกิจทั้ง 3 ภารกิจ ซึ่งจะยากขึ้นเรื่อย ๆ
3. ภารกิจประกอบไปด้วย ภารกิจดูแลสวน, ภารกิจการใช้ Den
4. การนับเงื่อนไขความสำเร็จในแต่ภารกิจ จะถูกบันทึกสะสมตั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้รับภารกิจ

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

• ของรางวัล •
1. ระดับลูกค้าจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ Normal ระดับเบื้องต้น ไปจนถึง Royal ระดับสูงสุด

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank
2. หากทำภารกิจทั้ง 3 ภารกิจที่มอบให้ในแต่ละดับจำสำเร็จ จะเปิดปุ่มรับรางวัล

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

3. เมื่อกดปุ่มรับรางวัลจะสามารถเลือกรางวัล และเพิ่มระดับได้

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

4. ถ้ารับรางวัลระดับ Royal แล้ว จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับ Normal ใหม่อีกครั้ง
5. ถ้าระดับเพิ่มขึ้น ก็จะลดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินด้วย

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank

ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank  [AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank
[AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank  FACEBOOK  [AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank  YOUTUBE  [AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank  INSTAGRAM  [AUDITION14th] ระบบ Couple Bookbank  TWITTER