แท็ก: Shooting Star

[AUDITION] Shooting Star Practice Event

ต้อนรับโหมดใหม่ Shooting Star กับการเต้นเก็บรอบง่าย ก็ได้รับไอเทมแรร์
audition