ระบบ Mentor System (ระบบศิษย์ – อาจารย์) คือระบบจับคู่สำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะแสดงความสัมพันธ์ของการเป็นลูกศิษย์และอาจารย์กัน โดยทั้งนี้จะมีความพิเศษตรงที่หากผู้เล่นคนใดที่แสดงสถานะของลูกศิษย์อยู่ หากมีการสอบเลื่อน Level ก็จะเกิด Event ได้รับ Item ในเกมอีกด้วย               เงื่อนไขในการจับคู่ระบบ ศิษย์ อาจารย์ ผู้เล่นที่ต้องการจะสมัครเป็นลูกศิษย์หรือต้องการที่จะเป็นอาจารย์นั้น จะมีเงื่อนไขดังนี้               เงื่อนไขของการเป็น “อาจารย์”              - ผู้เล่นจะต้องมี Level 21 ขึ้นไป               - ไม่มีลูกศิษย์มาก่อนหรือถ้ามีลูกศิษย์อยู่แล้วต้องไม่เกิน 3 คน              - ผู้เล่นที่มี Level ต่ำกว่า 20 มาขอเป็นศิษย์เท่านั้น จึงจะมีการ Pop – Up การตอบรับเป็นอาจารย์               เงื่อนไขของการเป็น “ศิษย์”               - ผู้เล่นจะต้องมี Level ต่ำกว่า 20   - ผู้เล่นจะต้องไม่มีอาจารย์อยู่แล้ว ในสถานะของตัวละครขณะนั้น               - ผู้เล่นที่มี Level สูงกว่า...
ระบบ Newbie User Tripple Mission - Audition
            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด Z, X, C, V และ M, <, >, ?           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Guitar ผู้ที่ชื่นชอบและรักการเล่นกีตาร์ต้องไม่พลาด เพราะเพื่อนๆ จะได้สัมผัสถึงอารมณ์ของการดีด ลีด สวิงกีตาร์กันแบบได้อารมณ์สุดๆ แต่โหมดนี้ถือว่ายากใช้ได้เลยนะ ต้องอาศัยสมาธิทักษะการควบคุมปุ่มมากมาย ซึ่งจะอธิบายวิธีการเล่นแบ่งเป็นส่วนๆ ได้ดังนี้            - การเล่นโน๊ตแบบปกติ : กดตัวโน๊ตที่ไหลลงมาให้ถูกต้องโดยใช้ปุ่ม Z, X, C, V เมื่อโน๊ตไหลมาถึงตำแหน่งวงกลมด้านล่างแล้วกดปุ่ม Shift ให้ตรงจังหวะ โดยจิตนาการให้เหมือนกับการเล่นกีตาร์จริงๆ ที่จับคอร์ดด้วยมือซ้าย และดีดตามจังหวะด้วยมือขวา           - การเล่น Flame OUT : จะคล้ายๆ กับการเปิดปุ่มแดงในการเล่นแบบปกติ ซึ่งช่องคะแนน Flame...
          ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Beat Up เป็นโหมดที่เพื่อนๆ จะต้องใช้ทักษะการจับจังหวะเพลงที่ดี และสายตาที่ไวในการจับจ้องลูกศรที่ไหลมาทั้งซ้ายและขวา โดยเมื่อลูกศรไหลมาถึงตำแหน่งต้องกดให้ตรงกับจังหวะของเพลง ซึ่งโหมด Beat Up สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบ 4 ทิศทางและ 8 ทิศทาง โดยประกอบด้วยการกดปุ่มดังนี้           - Beat Up-4 : จะใช้การกดปุ่มตัวเลข 7, 1 และ 9, 3 พร้อมปุ่ม Space Bar เพื่อจบท่าเต้น ซึ่งในส่วนของลูกศรซ้ายและขวาที่ไหลมาตัวเกมจะกดให้โดยอัตโนมัติ           - Beat Up-8 : จะใช้การกดปุ่มตัวเลข 7, 4, 1 และ 9,...
           ทิศทาง 8          ปุ่มคีย์บอร์ด Num Pad          ปุ่มแดง (Delete) ได้          ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้          Tab Mode ได้          โหมด Crazy 9 โหมดสุดโหดระดับตำนาน Crazy ที่ยกให้เป็นโหมดสุดโหดเลยก็เพราะว่า โหมด Crazy 9 นั่นได้มีการเพิ่มคีย์เข้ามาอีก 1 ตัว หรือพูดง่ายๆ ก็คือต้องกดท่าเต้นด้วยกันถึง 9 ทิศทางเลย อ่ะๆ ไม่ต้องแปลกใจว่าทิศทางที่ 9 จะกดยังไง เพราะเมื่อเริ่มเพลงมาก็จะเจอกับคีย์ประหลาดที่มีสัญลักษณ์ลูกศรทิ่มเข้าหากัน นั่นแหละทิศทางที่ 9 ซึ่งคีย์ดังกล่าวจะต้องกดด้วยปุ่มเลข 5 เท่านั้น งานนี้ได้มีนิ้วพันกันเป็นปลาหมึกแน่ๆ >.<          โหมด Crazy 9 จะประกอบด้วยท่าเต้นเลเวล 6 - 11 โดยเมื่อเต้นจบท่าเลเวล 9 แล้วจะต่อด้วยท่าเต้น Finish Move และจะเริ่มท่าเต้นเลเวล 10...
            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ได้           โหมด Crazy Dance เป็นโหมดที่พัฒนามาจากโหมด Dance Advance ที่เพิ่มความโหดและความมันส์มากขึ้น โดยความแตกต่างกันก็คือมีการเพิ่มท่าเต้นเลเวล 10 และ 11 เข้ามา เล่นเอาแถบลูกศรท่าเต้นยาวแทบทะลุจอเลยทีเดียว โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบการเล่น คือ Crazy Dance-4 จะเป็นท่าเต้นแบบ 4 ทิศทาง และ Crazy Dance-8 จะเป็นท่าเต้นแบบ 8 ทิศทาง           โหมด Crazy Dance จะประกอบด้วยท่าเต้นเลเวล 6 - 11 โดยเมื่อเต้นจบท่าเลเวล 9 แล้วจะต่อด้วยท่าเต้น Finish Move...
            ทิศทาง 4, 8             ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad             ปุ่มแดง (Delete) ได้             ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้             Tab Mode ไม่ได้             โหมด Beat Rush เป็นโหมดที่เน้นการจับจังหวะให้ตรงกับจังหวะของเพลง โดยผู้เล่นจะต้องกดคีย์ตามจังหวะลูกแก้วที่วิ่งวนในวงแหวนตามเข็มนาฬิกา โดยจะมีแสงวิ่งตามเส้นจังหวะก่อนที่จะเข้าสู่ปุ่มลูกศรที่ต้องกด เมื่อแสงสว่างวิ่งเข้าสู่คีย์ช่วงแรกให้ผู้เล่นกดปุ่มลูกศรให้ตรงจังหวะ จากนั้นแสงจะวิ่งไปยังคีย์ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ จนครบเป็นวงกลม ซึ่งคีย์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง หากกดได้ตรงจังหวะครบทั้ง 4 ช่วงก็จะได้ Perfect แต่ถ้าจังหวะคลาดเคลื่อนในคีย์ช่วงใดช่วงหนึ่งก็ลดหลั่นลงมาเป็น Great, Cool และ Bad ตามลำดับ ซึ่งโหมด Beat Rush สามารถเลือกเล่นได้ทั้งแบบ 4 และ 8 ทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถกดปุ่ม Delete เพื่อเล่นแบบ Chance หรือแบบปุ่มแดงได้ด้วย และยังคงมี Finish Move ที่จะมีปุ่มแดงแฝงอยู่ 1...
            ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด Couple Dance เป็นโหมดคู่รักพื้นฐานที่ผู้เล่นจะต้องจับคู่ชาย - หญิง สามารถเล่นได้สูงสุด 3 คู่ โดยแบ่งเป็นคู่สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง ซึ่งโหมด Couple Dance สามารถเลือกเล่นทั้งแบบ 4 และ 8 ทิศทาง ซึ่งทิศทางของลูกศรขึ้นอยู่กับตอนเลือกจากหน้าห้องรอเต้น มีให้เลือก 3 แบบคือ Couple Dance, Couple Dance-8 และ Couple Dance-Advance           รูปแบบการเล่นโหมด Couple Dance นั้น จะเป็นการเต้นแบบคู่ชายหญิง ซึ่งท่าเต้นของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเหมือนกัน แต่แถบลูกศรเต้นจะมีลูกศรสีเทาขั้นสลับคละกันและแถบลูกศรจะยาวกว่าปกติถ้าเทียบกับโหมดธรรมดา ซึ่งผู้เล่นต้องกดเฉพาะลูกศรสีน้ำเงินเท่านั้น โดยในโหมด...
กฎของเกม บทลงโทษ 1. ห้ามใช้คำที่ไม่สุภาพ และส่อว่าไม่สุภาพหรือหยาบคายในการพูดคุย และห้ามการพูดหรือประกาศข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การประกาศขายหรือซื้อสินค้า ซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ระงับการใช้งาน ID 1 หรือ 3 วัน 2. ห้ามส่งเสริม หรือยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในสังคม และในแง่ของความระเอียดอ่อนและเปราะบางทางสังคม ศาสนา การเมือง และราชวงศ์ หรืออ้างอิงบุคคลที่ 3 ระงับการใช้งาน ID ถาวร 3. ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคาย หรือไม่เหมาะสมในการกำหนดชื่อตัวละคร (Character), ชื่อกลุ่ม (Team), ชื่อสมาคม (FAM) ระงับการใช้ ID จนกว่า จะมีการติดต่อเปลี่ยนชื่อ ตามเงื่อนไขแต่ละเกม 4. ห้ามเสนอซื้อขายไอดีเกม และห้ามเสนอซื้อขายสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Item ในเกมตามปกติทั้งในรูปแบบของเงินในเกม หรือเงินจริง * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน ID ถาวร 5. ห้ามส่งเสริม และ/หรือ ใช้โปรแกรมช่วยเหลือการเล่นใดๆ ที่ไม่ใช่ Client ซึ่งมาจาก เอเชียซอฟท์ เท่านั้น รวมถึงโปรแกรมแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเกม ได้ * รวมไปถึงการส่อเจตนาที่จะกระทำการดังกล่าวในทุกๆ กรณี * ระงับการใช้งาน ID ถาวร 6. ห้ามอ้างตัวเป็น GM หรือ Asiasoft Staff หรืออ้างมีความเกี่ยวพันกับทีมงาน...
          ทิศทาง 4, 8           ปุ่มคีย์บอร์ด ลูกศร, Num Pad           ปุ่มแดง (Delete) ไม่ได้           ปรับทิศ 4, 8 (Insert) ไม่ได้           Tab Mode ไม่ได้           โหมด BallRoom Dance เป็นโหมดที่มีลักษณะการเล่นคล้ายกับโหมดคู่รัก ผู้เล่นจะต้องจับคู่ชาย - หญิง สามารถเล่นได้สูงสุด 3 คู่ โดยแบ่งเป็นคู่สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง ระบบการเล่นของโหมดนี้จะแปลกไปจากโหมดอื่น ตรงที่ไม่คิดผลการแพ้ชนะจากคะแนน แต่จะคิดจาก Synchronic Perfect แทน คือถ้าคู่ไหนได้ Perfect สูงสุดจะเป็นผู้ชนะ และเพลงของโหมดนี้ จะมีแต่เพลงเฉพาะของโหมด BallRoom Dance เท่านั้น ซึ่งรูปแบบการเลือกในโหมดนี้ จะมีการเล่นด้วยกัน 2 แบบคือ           แบบปกติ (Random Off) การเล่นของโหมดนี้จะมีแถบกดแบบธรรมดา ผสมกับแถบกดแบบ Couple Dance หรือคู่รัก ลูกศรแต่ละเลเวลจะนับเป็นสเต็ป...
audition