[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!

3894

[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ แน่นอน!!

[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!

[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!


2. แก้ไขปัญหาการถูกตัดออกจากเซิฟเวอร์ ที่ส่งผลกับการเล่นที่ไม่ราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลของเซิฟเวอร์ เพื่อทำให้เกมมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

3. ขยายระยะเวลากิจกรรม Daily Login July 2019 จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น. เป็นวันที่
7 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.

 

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม เวลา 00.01 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม เวลา 10.30 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  [AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!
[AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  FACEBOOK  [AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  YOUTUBE  [AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  INSTAGRAM  [AUDITION] 23 กรกฎาคมนี้ อัพเดทไอเทมใหม่ๆ และปรับระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น !!!  TWITTER