แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

4656

แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

เรียน ผู้เล่นทุกท่าน

ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า ทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในครั้งนี้
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้
ตั้งแต่ วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 เวลา 00.00 น. – วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.

สาเหตุ ที่มีความจำเป็นในการขยายระยะเวลาปิดปรับปรุง เนื่องจากทางทีม ผู้พัฒนาเกม AUDITION จากประเทศเกาหลี มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการถูกตัดออกจากเซิฟเวอร์ ที่ส่งผลกับการเล่นที่ไม่ราบรื่น รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลของเซิฟเวอร์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้เกมมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

แต่เนื่องจากการแก้ปัญหาดังกล่าว มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ทางทีมงานผู้พัฒนาเกมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้การทำงาน  เป็นไปอย่างมั่นใจที่สุดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับฐานข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดในปัจจุบัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขออภัยต่อความไม่สะดวกในครั้งนี้ทางทีมงานได้จัดเตรียมไอเทมชดเชยเพื่อมอบให้กับผู้เล่นดังนี้

สำหรับผู้ที่ Login ภายในวันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2562 จะได้รับไอเทม ดังนี้

1. บัตร EXP*2 จำนวน 30 ใบ
2. บัตรแลกชุด 7 วัน (7 Exchange Ticket) จำนวน 5 ใบ
3. บัตรลดราคา 30% (30%% Discount Coupon) จำนวน 1 ใบ

และหลังจากเปิดเซิรฟ์เวอร์ให้บริการได้ตามปกติ ทางทีมงานขอมอบ
ไอเทมปีก Purple Flower Wing ระยะเวลาถาวร

ให้กับผู้เล่นทุกไอดี ที่ Login ภายในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น.

แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์

ภาพไอเทมปีก Purple Flower Wing

*แอดไอเทมให้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้เล่นมา ณ ที่นี้อีกครั้ง
ที่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการปิดปรับปรุงเซิรฟ์เวอร์เป็นระยะเวลานานกว่าปกตินะคะ

ทีมงาน AUDITION THAILAND

ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น.

แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์  แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์  FACEBOOK  แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์  YOUTUBE  แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์  INSTAGRAM  แจ้งเลื่อนการเปิดเซิฟ เนื่องจากทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์  TWITTER