สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

2129

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

สรุปผลการแข่งขัน
AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017
by true money

ประเภททีม

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money
ชนะเลิศ : ทีม DMZ.Venez – Ici
คุณอมฤต อนุวงศ์ภักดีชาติ / คุณพีรวัส วรรธธนาพงศ์ / คุณอภิวัฒน์ ทองเรือง / คุณศุภกฤต คนึงโชติ

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

รองชนะเลิศ : ทีม iBeatz
คุณธนาธิป ทองปฐมวงศ์ / คุณจักรพรรดิ รินทอง / คุณปธานิน คามวาศรี / คุณเอกชัย เรืองสังข์

ประเภทเดี่ยว : โหมด Crazy 8

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

ชนะเลิศ
คุณฐานิดา สอนมอญ

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

รองชนะเลิศ
คุณปธานิน คามวาศรี

ประเภทเดี่ยว : โหมด Beat Rush

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

ชนะเลิศ
คุณรัฐนันท์ มิตรสมาน

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

รองชนะเลิศ
คุณพีรวัส วรรธธนาพงศ์

ประเภทเดี่ยว : โหมด Beat Up

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

ชนะเลิศ
คุณธนาธิป ทองปฐมวงศ์

สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money

รองชนะเลิศ
คุณจักรกฤษณ์ คงศิริ

ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ทีมงาน AUDITION
สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money  สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money  สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุกกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดคลิก!
สรุปผลการแข่งขัน AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 by true money