[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

4710

[AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาจำหน่าย : 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. – 15 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.
ช่องทางการจำหน่าย : ซื้อไอเทมโค้ดผ่านระบบ ITEM SHOP ไอเทมโค้ดสามารถเลือกเติมได้ซอยใดซอยหนึ่ง
ไอเทมโค้ดหมดอายุ : 30 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

             ช้อปเลย!             

 [AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562  [AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562  [AUDITION] ITEM SHOP UPDATE : 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562
เงื่อนไขระบบ Item Shop
– ดูวิธีการใช้งานระบบ Item Shop คลิกที่นี่!
– คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
– สินค้าดังกล่าวข้างต้นมีจำนวนจำกัด กรณีไอเทมโค้ดหมดไอเทมดังกล่าวจะหายไปจาก Item Shop ทันที
– 1 ไอดี สามารถเติมเงินซื้อไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– 1 ไอเทมโค้ดสามารถเลือกเติมได้ซอยใดซอยหนึ่ง
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– ไอเทมโค้ดไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– ไอเทมโค้ดใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– ไอเทมโค้ดจะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
– ในกรณีที่ไอเทมโค้ดเป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากซื้อไอเทมแล้ว ระบบไม่แสดงไอเทมโค้ดในประวัติการซื้อ หรือไม่สามารถใช้งานไอเทมโค้ดได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่นี่! พร้อมระบุหมายเลข ItemShop Ref. ที่พบปัญหา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
ทีมงาน AUDITION