Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

13908

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Premium Gacha Event

พิเศษ!! เพียงทำตามเงื่อนไข ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมแรร์น่ารักๆ ฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. – 19 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลากดสุ่มกาชา : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. – 24 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. – 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.55 น.

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

: รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม :

สามารถหมุนตู้สุ่ม Premium Gacha Event  ด้วยแต้ม
Event Point จำนวน 2 Event Point / การสุ่ม 1 ครั้ง

ทำภารกิจเต้น 1 รอบ (โหมดใดเพลงใดก็ได้) = จะได้รับ 1 Event Point
(ซึ่งจะสามารถสะสมแต้มได้สูงสุดเพียง 10 Event Point / 1 วัน)

: ภารกิจพิเศษ :
เก็บรอบเต้นตามโหมดและวันเวลาที่กำหนด รับแต้มเพิ่มทันที
21 กุมภาพันธ์ 2567 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 : เก็บรอบเต้นในโหมด Beat up ครบ 30 รอบ รับ 20 แต้ม
28 กุมภาพันธ์ 2567 – 5 มีนาคม 2567 : เก็บรอบเต้นในโหมด 1 2 Party ครบ 30 รอบ รับ 20 แต้ม
6 มีนาคม 2567 – 12 มีนาคม 2567 : เก็บรอบเต้นในโหมด Guitar ครบ 30 รอบ รับ 20 แต้ม
13 มีนาคม 2567 – 19 มีนาคม 2567 : เก็บรอบเต้นในโหมด Shooting Star ครบ 30 รอบ รับ 20 แต้ม
*แต้มภารกิจพิเศษจะได้รับครั้งเดียวต่อสัปดาห์เท่านั้น

 

: รายการไอเทม :

ลำดับ รายการไอเทม สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Armed Military Couple Style
ไอเทมหญิง
Armed Military Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
2 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Armed Military Couple Style
ไอเทมหญิง
Armed Military Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
3 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Armed Military Couple Style
ไอเทมหญิง
Armed Military Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
4 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Armed Military Couple Style
ไอเทมหญิง
Armed Military Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
5 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Pastel Skinship Couple
ไอเทมหญิง
Pastel Skinship Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
6 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Pastel Skinship Couple
ไอเทมหญิง
Pastel Skinship Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
7 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Pastel Skinship Couple
ไอเทมหญิง
Pastel Skinship Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
8 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Pastel Skinship Couple
ไอเทมหญิง
Pastel Skinship Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
9 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Various Colors Point Colorful
ไอเทมหญิง
Flower Viewing Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
10 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Various Colors Point Colorful
ไอเทมหญิง
Blue Point Blue Dancing
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
11 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Various Colors Point Colorful
ไอเทมหญิง
Blue Point Blue Dancing
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
12 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Various Colors Point Colorful
ไอเทมหญิง
Blue Point Blue Dancing
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
13 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Uncomplicated Couple Style
ไอเทมหญิง
Uncomplicated Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
14 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Uncomplicated Couple Style
ไอเทมหญิง
Uncomplicated Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
15 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Uncomplicated Couple Style
ไอเทมหญิง
Uncomplicated Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
16 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Uncomplicated Couple Style
ไอเทมหญิง
Uncomplicated Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
17 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Beach Fashion Star Couple
ไอเทมหญิง
Beach Fashion Star Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
18 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Beach Fashion Star Couple
ไอเทมหญิง
Beach Fashion Star Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
19 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Beach Fashion Star Couple
ไอเทมหญิง
Beach Fashion Star Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
20 Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Beach Fashion Star Couple
ไอเทมหญิง
Beach Fashion Star Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !! Premium Gacha Event หมุนปั๊บรับแรร์ !!

เงื่อนไขระบบ GACHA! EVENT
– สามารถสะสมแต้มจากรอบเต้นได้สูงสุดเพียง 10 Event Point / 1 วัน
แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน
Item Code ผูกมัดกับไอดีที่ร่วมกิจกรรม และไม่สามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้

– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากมีไอเทมถาวรอยู่ในตัวละครแล้ว จะสามารถใช้ Item Code ถาวรซ้ำได้
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง

– ในกรณีที่ Item Code เป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสะสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 


ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
ทีมงาน AUDITION