Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

5809

Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box

เพียง 35 บาทก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมสุดแรร์ได้แล้ว

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 00.00 น. – 17 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 00.00 น. – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 23.55 น.

Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

คุณสามารถศึกษาวิธีซื้อ Diamond
เพื่อหมุนตู้สุ่มแบบใหม่ในระบบ Premium GACHA! ได้ที่นี่
Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

: รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย :

เพียงเติมเงินเข้าระบบ PlayMall เพื่อซื้อ Diamond และเข้าระบบ Premium GACHA! เพื่อ
หมุนตู้สุ่ม Light Blue Uncertain Box ราคา 35 Diamond

: รายการสินค้า :

ลำดับ รายการไอเทม Premium Gacha สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] หน้า
Light Blue Uncertain Face
สุ่มได้รับ
ถาวร
2 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] ทรงผม
ไอเทมชาย
Leisurely Daily Life Style

ไอเทมหญิง
Practicing Main Dancer Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
3 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] เสื้อ
ไอเทมชาย
Leisurely Daily Life Style

ไอเทมหญิง
Practicing Main Dancer Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
4 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] กางเกง
ไอเทมชาย
Leisurely Daily Life Style

ไอเทมหญิง
Practicing Main Dancer Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
5 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] รองเท้า
ไอเทมชาย
Leisurely Daily Life Style

ไอเทมหญิง
Practicing Main Dancer Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
6 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] ทรงผม
ไอเทมชาย
Dating in Snowy Day Couple
ไอเทมหญิง
Dating in Snowy Day Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
7 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] เสื้อ
ไอเทมชาย
Black Shirt Original
ไอเทมหญิง
Black Shirt Original
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
8 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] กางเกง
ไอเทมชาย
Dating in Snowy Day Couple
ไอเทมหญิง
Dating in Snowy Day Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร
9 Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] รองเท้า
ไอเทมชาย
Dating in Snowy Day Couple
ไอเทมหญิง
Dating in Snowy Day Couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 30 วัน หรือ ถาวร

 

Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out] Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]  Premium Gacha : Light Blue Uncertain Box ลุ้นรับไอเทมสุดแรร์ [Sold Out]

เงื่อนไขระบบ Premium GACHA!

– หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น คลิกเพื่อดูวิธีการเติมเงิน
1 ไอดี สามารถเติมเงินซื้อไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว
– Item Code ไม่ผูกมัดกับไอดีที่เติมเงิน และสามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
– หากพบปัญหาในการสุ่มกาชาแล้วไม่ได้รับ item Code (ถูกหักเงิน) ให้ทำการแจ้งปัญหาได้โดย คลิกที่นี่!
– Gacha Box มีจำนวนจำกัด หากหมดแล้วไม่มีการเติมหรือเพิ่มไอเทมให้ในระบบ
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567
ทีมงาน AUDITION