[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!

2868

[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!

อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ๆ และ
เพิ่มระบบโอนหัวห้อง
ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ !!

[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!


2. เพิ่มระบบ โอนหัวห้อง

[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทแพทช์ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น.
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ทีมงาน AUDITION
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!  [AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!
[AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!  FACEBOOK  [AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!  YOUTUBE  [AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!  INSTAGRAM  [AUDITION] 30 ตุลาคมนี้ อัปเดตไอเทม Mascot ใหม่ และเพิ่มระบบโอนหัวห้อง ห้ามพลาด !!!  TWITTER