[AUDITION] ประกาศการแก้ไขปัญหา VIP Room ใช้งานไม่ได้

1798

[AUDITION] ประกาศการแก้ไขปัญหา VIP Room ใช้งานไม่ได้

เนื่องจากที่ผ่านมามีบางตัวละครพบปัญหาเมื่อใช้งานไอเทม VIP Room แล้วแสดง Error ข้อมูลผิดพลาด ซึ่งในขณะนี้ทีมงานได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอแจ้งกำหนดกา่รชดเชยสำหรับผู้ได้รับผลกระทบดังนี้ค่ะ

1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 แก้ไขปัญหาไอเทม VIP Room ในทุกตัวละครที่พบปัญหาเรียบร้อยแล้ว
2. ตัวละครที่พบปัญหาจะได้รับไอเทม VIP Room 1 ชิ้น ใช้งานได้ 12 ชั่วโมง แอดเข้าทางกล่องของขวัญให้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น.

ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ทีมงาน AUDITION