[AUDITION] ประกาศชดเชยปัญหาไอเทม Color Potion และการแจ้งปัญหาสีผิวตัวละคร

2632

[AUDITION] ประกาศชดเชยปัญหาไอเทม Color Potion และการแจ้งปัญหาสีผิวตัวละคร

เนื่องจากช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. – 17 มกราคม 2561 เวลา 06.59 น. ได้พบปัญหาไอเทม Color Potion ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทีมงานได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการชดเชยทีมงานจึงขอมอบไอเทม 50% Discount Coupon ให้กับทุกตัวละครที่มีการซื้อไอเทม Color Potion ในช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหา โดยจะแอดไอเทมเข้าตัวละครให้ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.

สำหรับผู้เล่นที่ยังพบปัญหาสีผิวไม่เปลี่ยนกลับคืน สามารถแจ้งปัญหาได้ที่นี่ (เลือกหัวข้อแจ้งปัญหาตัวละคร) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากไม่แจ้งปัญหาเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุกกรณี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ทีมงาน AUDITION