แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.

1837

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.
ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

1. ไม่สามารถล็อคอินเข้าเกมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ (ผู้เล่นที่อยู่ในเกมยังสามารถเล่นได้ตามปกติ)
2. ระบบเติมเงินทุกเกมใช้งานไม่ได้
3. ระบบ Item Shop ทุกเกมใช้งานไม่ได้
4. ระบบ กิจกรรมโปรโมชั่น ทุกเกมใช้งานไม่ได้
5. ระบบซื้อ – ต่ออายุ @Key on Mobile ใช้งานไม่ได้
6. ระบบสมัคร – จัดการสมาชิก PlayID ใช้งานไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

ประกาศ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.
ทีมงาน AUDITION THAILAND

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.  แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.  FACEBOOK  แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.  YOUTUBE  แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.  INSTAGRAM  แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Network วันพุธที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.00 – 05.00 น.  TWITTER