[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 3 เมษายน 2561

2548

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop 3 เมษายน 2561      ทีมงานจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ Item Shop เพื่ออัพเดทไอเทมใหม่ ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าระบบ Item Shop ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
ทีมงาน AUDITION