[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันที่ 22 มกราคม 2561

2265

[AUDITION] ปิดปรับปรุงระบบ Item Shop วันที่ 22 มกราคม 2561     ทีมงานจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบ Item Shop เพื่ออัพเดทไอเทมใหม่ ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าระบบ Item Shop ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
ทีมงาน AUDITION