[AUDITION] วิธีแก้ไขปัญหา Xigncode เข้าเกมไม่ได้หลังการ Update Windows 10

32869

[AUDITION] วิธีแก้ไขปัญหา Xigncode เข้าเกมไม่ได้หลังการ Update Windows 10

หากเพื่อนๆ เข้าเล่นเกมไม่ได้ โดยพบอาการดังนี้
1. เวลาเข้าเกมและพบ Error Xigncode เสมอ ลงเกมใหม่แล้วก็ยังพบปัญหา
2. เวลาลบไฟล์ในเครื่องแล้วมี Error ไม่สามารถลบได้ หรือลบแล้วไฟล์ไม่ยอมหายไป
3. เพิ่งผ่านการ Update Windows 10

ปัญหาหลักของอาการนี้คือ หลังจาก Update Windows 10 แล้ว จะไม่สามารถลบไฟล์ .exe ออกจากเครื่องได้ โดยจะแสดง Error ไม่มีสิทธิ์ Admin แม้ว่าเราจะใช้ User ที่เป็น Admin แล้วก็ตาม

สำหรับปัญหาที่พบกับเกม AUDITION เมื่อเข้าไปตรวจสอบในโฟลเดอร์ C:\Playpark\Audition\XIGNCODE จะพบไฟล์ที่ชื่อว่า x3.exe ปรากฏอยู่ (หากเล่นได้ปกติจะต้องไม่มีไฟล์นี้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว)

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. เข้าสู่ Safe Mode ของ Windows 10 โดยการกดปุ่ม Windows + R บนคีย์บอร์ด (หรือใช้เมาส์คลิกปุ่ม Windows + พิมพ์คำว่า RUN และ Enter)
2. พิมพ์ msconfig และคลิกปุ่ม OK[AUDITION] วิธีแก้ไขปัญหา Xigncode เข้าเกมไม่ได้หลังการ Update Windows 10 3. คลิกที่แท็บ Boot และคลิกเลือก Windows 10 (ในกรณีปรากฏขึ้นมาหลายรายการ) จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง Safe Boot แล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้น Restart เครื่อง 1 ครั้ง[AUDITION] วิธีแก้ไขปัญหา Xigncode เข้าเกมไม่ได้หลังการ Update Windows 10 4. หลังจากเครื่องเปิดขึ้นมาแล้ว จะเป็นการเข้าสู่ Safe Mode ให้เข้าไปทำการลบไฟล์ที่เราลบออกไม่ได้ ในกรณีของปัญหา Xigncode Audition ให้ลบไฟล์ C:\Playpark\Audition\XIGNCODE\x3.exe (ไม่ใช่ไฟล์ x3.xem นะครับ หากลบผิดต้องลงเกมใหม่)
5. หลังจากลบไฟล์ที่ต้องการออกได้แล้ว ให้เข้าไป System Config อีกครั้ง ตามวิธีในข้อ 1 และ 2
จากนั้นนำติ๊กถูกที่ช่อง Safe Boot ออกแล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้น Restart เครื่อง 1 ครั้ง[AUDITION] วิธีแก้ไขปัญหา Xigncode เข้าเกมไม่ได้หลังการ Update Windows 10 6. ลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง จากการทดสอบด้วยเครื่องที่มีปัญหานี้ของทีมงาน การแก้ไขปัญหานี้ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่กลับมาเป็นอีก

ประกาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ทีมงาน AUDITION