[AUDITION] ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทโปรแกรมป้องกัน EAC และ Max Lv. Up

8703

[AUDITION] ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทโปรแกรมป้องกัน EAC และ Max Lv. Up

ถึงผู้เล่น AUDITION ที่น่ารักทุกท่าน

จากที่ทีมงานได้มีประกาศกำหนดการอัพเดท AUDITION SEASON 6 และการอัพเดทแรกโปรแกรมป้องกันโปร EAC ในวันที่ 25 เมษายนนี้นั้น เนื่องจากผลการทดสอบโปรแกรมป้องกันโปร EAC พบว่ายังมีบางระบบที่ยังคงไม่เสถียรเพียงพอในการอัพเดทไปยังเซิร์ฟเวอร์จริงเพื่อให้บริการกับผู้เล่นทุกท่าน อาจสร้างความไม่สะดวกในการเล่นเกม และเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทางทีมงานจึงตัดสินใจขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทเนื้อหา AUDITION SEASON 6 ใน 2 การอัพเดทแรกดังนี้

1. โปรแกรมป้องกันโปร EAC : เปลี่ยนเป็นอัพเดทในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2. Max Lv. Up และ Maestro mode : เปลี่ยนเป็นอัพเดทในวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นพบปัญหาในการเล่นให้น้อยที่สุด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความเข้าใจพร้อมคำแนะนำดีๆ ที่แจ้งเข้ามายังทางทีมงาน ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ทีมงาน AUDITION