[AUDITION] ประกาศการอัพเดทแก้ไขปัญหา Windows 10 version 1803

7298

[AUDITION] ประกาศการอัพเดทแก้ไขปัญหา Windows 10 version 1803

เนื่องจากพบปัญหาผู้เล่นไม่สามารถเข้าเกมได้หลังการอัพเดท Windows 10 version 1803 ขณะนี้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการอัพเดทเพิ่มเติมในส่วนของ Xigncode Patch Update สำหรับผู้ที่พบปัญหาดังกล่าวให้ทำการเข้าเกมใหม่อีกครั้งและอัพเดทแพทช์เวอร์ชั่น 6493 ก็จะสามารถเล่นเกมได้ตามปกติค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ทีมงาน AUDITION