[AUDITION] อัพเดทการแก้ไขปัญหาประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

2813

[AUDITION] อัพเดทการแก้ไขปัญหาประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วมีดังนี้
แก้ไขปัญหาการเช่า FAM Channel
แก้ไขปัญหา Pet ใน Couple Shop ไม่สามารถทำการซื้อได้
แก้ไข Dancing Hall Plan Card Item ไม่สามารถซื้อได้
แก้ไขปัญหา Pet Sweet Baby Fox เมื่อเล่นจบเพลงแล้วไม่มีการเพิ่ม EXP +30 ให้แก่ผู้เล่นที่ใช้งาน

ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงาน AUDITION