[AUDITION] ประกาศเรื่องสำคัญการอัพเดทแพทช์ Server ซอย 2

11373

เรียน ผู้เล่น AUDITION ที่รักทุกท่าน

เนื่องจากทีมงานพบปัญหาระบบแสดงข้อมูลผิดพลาดใน Server ซอย 2 ในการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ครั้งก่อน ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระยะสั้นนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางทีมงานได้ทำการปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขกับทางผู้พัฒนาเกมแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นซอย 2 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามวิธีด้านล่างค่ะ

สำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นซอย 2 ให้ดาวน์โหลดที่นี่
(หมายเหตุ: ผู้เล่นจะต้องทำการ Auto Patch ตามปกติก่อน แล้วจึงจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ และเมื่อติดตั้งไฟล์นี้จะไม่สามารถเข้าเล่น Server ซอย 1 ได้ หากต้องการกลับไปเล่น Server ซอย 1 โปรดดูวิธีถัดไป)

Manual Patch ซอย 2

สำหรับผู้เล่นซอย 2 ที่เคยโหลดไฟล์ด้านบนแล้วต้องการกลับไปเล่นที่ซอย 1 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Manual Patch ซอย 1

วิธีติดตั้ง Manual Patch
กด [Install] แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกมไว้ จากนั้นรอจนติดตั้งเสร็จสิ้น กด [Close] และลองเข้าเกมใหม่อีกครั้ง ดังนั้นทีมงานต้องขอให้ผู้เล่นทุกท่านโปรดดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์แก้ปัญหาข้างต้นนี้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตด้วยค่ะ

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ทางผู้พัฒนาอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าเลือกเซิฟเวอร์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเลือกการเข้าเล่นได้สะดวกและไม่มีปัญหาที่เกิดจากเนื้อหาที่แตกต่างกันอีก โดยเรากำลังเร่งแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน และจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างสูงค่ะ
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ทีมงาน AUDITION