แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทาง Online Banking วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

2049

ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทาง Online Banking ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 23:50 น. – วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 05:00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถเติมเงินเข้าเกม และบริการต่างๆ ผ่านช่องทาง Online Banking ได้ชั่วคราว