[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016

2045

[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016

[AUDITION – NOTICE]
แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016

          AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จากPLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขัน ATC2016 ทุกท่านทราบ ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ได้รับรางวัลไอเทม ATC2016 ให้แจ้งปัญหาเข้ามาภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 23.59 น. (หากไม่แจ้งปัญหาเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาทุกกรณี)

[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016

เลือกหัวข้อ “แจ้งปัญหากิจกรรม / โปรโมชั่น” พร้อมระบุรายละเอียดการแจ้งปัญหาดังนี้

          – ไอเทมที่ยังไม่ได้รับ
– ไอดีที่ไม่ได้รับไอเทม (ต้องเป็นไอดีเดียวกันกับที่แจ้งปัญหา)
– โหมดที่ลงแข่ง

          – ชื่อและนามสกุล
          หมายเหตุ : รบกวนเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง หากทีมงานร้องขอในภายหลัง

เมื่อทีมงานได้รับการแจ้งปัญหาเข้ามาแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและตอบกลับทางอีเมลภายใน 5 วันทำการ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวผู้เข้าแข่งขันเองรบกวนตรวจสอบอีเมลอย่างสม่ำเสมอค่ะ

          บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559
ทีมงาน Audition
[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016  [AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016  [AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารทางมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ที่ Playpark App
[AUDITION] แจ้งปัญหาไม่ได้รับรางวัลไอเทมการแข่งขัน ATC2016