[AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ

1664
[AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ

[AUDITION – NOTICE]
ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ

          AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านทราบ สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารรับเงินรางวัลไม่ครบถ้วน สามารถส่งหลักฐานเพิ่มเติมมาได้ที่ audition@playpark.com ใส่หัวข้ออีเมล “[ATC2017] ส่งหลักฐานสำหรับรับเงินรางวัลเพิ่มเติม ประเภทการแข่ง___(เดี่ยวหรือทีม)___” ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินรางวัล โดยระบุข้อมูลในอีเมลมาดังนี้
a. ประเภททีม
– ชื่อทีม:
– รางวัลที่ได้รับ: (เช่น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ อันดับ 1)
– รอบการแข่งขัน: (เช่น รอบภูมิภาค สนาม__________ / รอบประเทศ)
หากได้รับรางวัลที่รอบภูมิภาค และรอบประเทศ ให้ระบุมาให้ครบถ้วน (ไม่ต้องส่งอีเมลแยก)
– แนบไฟล์เอกสารที่ขาด (ในเอกสารต้องเซ็นชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
*กรณีขาดสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อ – สกุล ในใบรับรางวัลที่เซ็นในงาน PPFF8
**กรณีขาดสำเนาบัตรประชาชนคนใดในทีม ต้องรวบรวมมาให้ครบถ้วนในอีเมลเดียว

b. ประเภทเดี่ยว
– ชื่อ – นามสกุล
– รางวัลที่ได้รับ: (เช่น รางวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศ อันดับ 1)
– รอบการแข่งขัน: (เช่น รอบภูมิภาค สนาม__________ / รอบประเทศ)
หากได้รับรางวัลที่รอบภูมิภาค และรอบประเทศ ให้ระบุมาให้ครบถ้วน (ไม่ต้องส่งอีเมลแยก)
– แนบไฟล์เอกสารที่ขาด (ในเอกสารต้องเซ็นชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
*กรณีขาดสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อ – สกุล ในใบรับรางวัลที่เซ็นในงาน PPFF8

[ ตรวจสอบสถานะการรับเอกสาร / การโอนเงิน ได้ที่นี่! ]
(ตรวจสอบได้หลังวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ทีมงาน AUDITION
[AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ  [AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ  [AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุกกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดคลิก!
[AUDITION] ส่งหลักฐานรับเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เอกสารไม่ครบ