[AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม

1593
[AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม

เรื่อง ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม AUDITION

เรียน ผู้เล่นเกม AUDITION รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผู้เล่นเกมทุกท่านได้พบเจอกับปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เกมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดคำถามขึ้นมากมายเกี่ยวกับการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทีมงานได้ตรวจสอบในหลายๆ ประเด็นร่วมกับผู้พัฒนาเกม รวมถึงได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาแล้ว แต่ก็ยังคงพบเจอปัญหาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาที่ทางผู้พัฒนาเกมสรุปและแจ้งทีมงานมาล่าสุด เกิดจากมีผู้ไม่หวังดีทำการก่อกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม ส่งผลให้เกิดปัญหาที่กระทบกับผู้เล่นเกมจำนวนมาก ซึ่งทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเร่งดำเนินการกับผู้ไม่หวังดี ทั้งการทำงานร่วมกันกับผู้พัฒนาเกมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอขอบคุณผู้เล่นเกมทุกท่านที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด

อนึ่งการก่อกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม เป็นการกระทำที่ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีมงานจะเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำต่อไป ทั้งนี้หากผู้เล่นเกมมีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลได้ที่ audition@playpark.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทีมงาน AUDITION
6 กันยายน 2560
[AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม  [AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม  [AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง “PLAYPARK App. แอปเดียวจบ ครบเรื่องเกม”
พร้อมสามารถตั้งเวลาแจ้งเตือนข่าวกิจกรรม, โปรโมชั่นที่สนใจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
Game Launcher ติดตั้งเกมใหม่ในเครือ PLAYPARK ได้ทันใจ และ Chat คุยสนุกกับเพื่อนคอเกมได้ 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดคลิก!
[AUDITION] ชี้แจงปัญหาสภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เกม