[ATC2016] ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน

2054

[ATC2016] ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน

[ATC2016]
ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM ขอเรียนแจ้งผู้เข้าแข่งขันที่ได้สิทธิ์รับห้องพัก [ตรวจสอบรายชื่อที่นี่] จะต้องโทรเข้ามาเพื่อยืนยันสิทธิ์ที่เบอร์ 02-769-8749 ในเวลาทำการ 10.00 – 12.00 และ 14.00 – 17.00 น. ภายในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2559โดยขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ยืนยันห้องพักภายในวัน – เวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ยืนยันสิทธิ์จะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรหลัก และสำรองที่สามารถติดต่อได้สำหรับรับกุญแจเข้าห้องพัก ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับสับเปลี่ยนห้องพัก และผู้ที่รับกุญแจจะต้องรับผิดชอบค่ามัดจำหากกรณีการสูญหายเกิดขึ้น

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบไอเทมรางวัล/เงินรางวัล และตัดสิทธิ์การเข้าพักในปีต่อๆ ไป แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าพักอย่างเคร่งครัด อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกมและบริษัท ดังนี้
1. ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
2. ทำทรัพย์สินของโรงแรมเสียหาย (ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี)
3. ก่อความวุ่นวายและส่งเสียงดังในยามวิกาลรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่นๆ
4. พาบุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิ์เข้าพักมาภายในโรงแรมที่ทีมงานจัดหาให้

ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ทีมงาน Audition

เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารทางมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ที่ Playpark App
[ATC2016] ยืนยันสิทธิ์รับห้องพักผู้เข้าแข่งขัน