แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.

2389

แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.
PLAYPARK
 ขอเรียนแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่าจะทำการ ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ (truemoney Cash Card) ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 6:00 น.

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุงระบบ
• ไม่สามารถเติมบัตรเงินสดทรูมันนี่ (true money Cash Card) เข้าเกมต่างๆ รวมถึงระบบ AKEY on Mobile ได้

หมายเหตุ: การเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.

ทีมงาน Game Support
ประกาศ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.

แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.  แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.
แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.  FACEBOOK  แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.  YOUTUBE  แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.  INSTAGRAM  แจ้งปิดระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่ชั่วคราว ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 22:00 น. – วันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 06:00 น.  TWITTER