Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..

2404

Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..

ชวนขาแดนซ์ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์
Single FAM Battle ส่งตัวแทน FAM เข้าแข่งขัน
มาเดี่ยวก็เฟี้ยวได้ FAM ที่ทำอันดับได้ดี
ได้ของรางวัลแรร์ยกแฟมแน่นอน!!


Player VS Player

กิจกรรม Single FAM Battle การแข่งขันสุดเดือด โดยให้แต่ละ FAM ส่งตัวแทน 1 คน ที่คิดว่ามีประสบการณ์และความสามารถในการแข่งขัน FAM Battle มาประลองฝีมือกันในโหมดใหม่ Single FAM Battle – Power Battle (แดงฟรี) ทั้งนี้ FAM ที่ได้อันดับดี จะได้รับของรางวัลแตกต่างกันไป

: ระยะเวลากิจกรรม :
การแข่งขันรอบแรก วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (เวลา 18.00 น. – 19.30 น.) (Live)
การแข่งขันรอบสอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 (เวลา 18.00 น. – 19.30 น.) (Live)
ช่องทางรับชม Live : ทาง LIVE AUDITION THAILAND

ช่องทางการรับของรางวัล : ไอเทมจะแอดเข้าตัวละครให้หลังจบการแข่งขัน 15 วันทำการ

: รูปแบบการแข่งขัน :
– โหมด : Single FAM Battle – Power Battle – Crazy Dance 8
– แดง : Free
– ผู้เข้าแข่งขัน : สามารถเปลี่ยนผู้แข่งเป็นสมาชิกคนอื่นในแฟมได้ หลังจบเพลงแต่ละเพลง
– เพลง : สุ่มเพลง Audition 120 – 190 BPM (ทีมงานเป็นคนสุ่มเพลง)
– ฉาก : School (ห้องเรียน)
– รอบการแข่งขัน : 6 รอบ
– Metronome : สามารถเปิดใช้งานได้
– FPS : 200 หรือ 60 FPS เท่านั้น
* ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นหากตรวจพบจะทำการระงับไอดีตามกฎของเกม


Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..
เปิดรับสมัคร 12 FAM รอบแรกวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565
แข่งขันวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 (เวลา 18.00 น. – 19.30 น.)

Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  เปิดรับสมัคร 12 FAM รอบสองวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2565
แข่งขันวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 (เวลา 18.00 น. – 19.30 น.)

 

: รายละเอียดกิจกรรม :
– ในแต่ละวันจะแข่ง 2 ห้อง ห้องละ 6 FAM โดยทำการแข่งขันที่ Channel Free 1/1 (ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าห้องตาม LIVE เพจ Audition Thailand ที่ทีมงานทำการสร้าง)
– ดึงข้อมูลสมาชิก FAM หลังปิดรับสมัคร ( จะยึดข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในแฟมวันดังกล่าว )
• รอบแรกวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
• รอบแรกวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ห้ามออก FAM ตั้งแต่วันดังกล่าวจนกว่าจะได้รับไอเทมของรางวัล
– สุ่มจับฉลากแฟมที่ได้แข่งขันทั้งหมด 12 FAM  และ แฟมอะไร อยู่ห้องไหน
• รอบแรกวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.
• รอบสองวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น.

: ของรางวัล :
– FAM ที่ได้ 1st rank ในแต่ละห้อง จะได้รับ
ไอเทมถือ Sweet Rainbow Cotton Candy ระยะเวลา 365 วัน (ได้ไอเทมยกแฟม)
– Fam ที่ได้ 2nd rank ในแต่ละห้อง จะได้รับ
ไอเทมถือ Sweet Rainbow Cotton Candy ระยะเวลา 90 วัน (ได้ไอเทมยกแฟม)
– Fam ที่ได้ 3rd rank ในแต่ละห้อง จะได้รับ
ไอเทมถือ Sweet Rainbow Cotton Candy ระยะเวลา 30 วัน (ได้ไอเทมยกแฟม)
– Fam ที่ได้ 4th – 6th rank ในแต่ละห้อง จะได้รับ
ไอเทมถือ Sweet Rainbow Cotton Candy ระยะเวลา 7 วัน (ได้ไอเทมยกแฟม)

Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..
Sweet Rainbow Cotton Candy

: เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม :
1. เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์
2. การสมัครต้องสมัครเป็นชื่อแฟมที่ใช้การแข่งขัน เท่านั้น
หากชื่อแฟมที่สมัครไม่ตรง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์การแข่งในรอบนั้น
3. ผู้เล่นที่มี FAM point ต่ำกว่า 110 จะไม่สามารถเข้าร่วมได้
4. FAM ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จะต้องมารายงานตัวหน้า Live เพื่อรอทำการแข่งขัน
5. กรณีผู้เล่นมี FAM point เท่ากัน อันดับการแข่งจะอ้างอิงจากลำดับการเข้าห้อง
6. หลังจากแข่งขันเสร็จ ทุกคนจะได้ FAM points และ Bonus FAM points
** คะแนน Bonus Fam Points จะขึ้นอยู่กับคะแนนรวมทั้งหมดที่ผู้เล่นทำได้
ซึ่งถ้าทำคะแนนรวมได้มากก็จะได้ Bonus เยอะขึ้น

7. หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัล คลิกที่นี่!
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 


ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ทีมงาน AUDITION

Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..
Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  FACEBOOK Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  YOUTUBE Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  INSTAGRAM Single FAM Battle ศึกดวลเต้นโหมดใหม่สุดมันส์ ..  TWITTER