AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

2355

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

รูปแบบการแข่งขันแบบ Individual Battle

– การแข่งขันประเภทเดี่ยวรวม สามารถสมัครได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
– รับสมัครจำนวน 96 คน

Mode : Crazy-8 
Music รอบ 96 : ใช้เพลง Audition 120-140 BPM (แดง 3)
Music รอบ 24 – Final : ใช้เพลง Audition 120-190 BPM (แดง 3)
Map : Hip Hop Street (สนามบาส) (สามารถเลือกเปิดหรือปิดฉากหลังได้)
item Metronome : สามารถใช้งานได้
Ctrl+Tab : สามารถใช้งาน
FPS : 200 หรือ 60 FPS เท่านั้น
แข่งขัน Server : ATC
* กรณีที่ทีมงานกดอนุมัติการสมัครไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
** 1 คน สามารถเลือกลงการแข่งขันได้เพียง 1 รายการได้เท่านั้น (หากลง Lady Battle จะไม่สามารถลงทีมได้ เป็นต้น)

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle
การแข่งขันแบบเดี่ยวรวม ที่จะมาชิงความเป็นหนึ่งเดียวแห่งวงการ AUDITION ในปี 2021

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle  ( กรณีที่ทีมงานกดอนุมัติการสมัครไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ )

: กฎและรายละเอียดการเข้าร่วมแข่งขัน (โปรดอ่านทุกข้อก่อนสมัคร) :
ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำตามกฎที่ระบุเอาไว้ทุกข้อ ทีมงานจึงจะกดอนุมัติการสมัคร
1. เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ทั้งหมด (รูปแบบการรับสมัคร first come first serve ลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์ก่อน) โดยสามารถสมัครได้ที่ลิงค์ด้านบน
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเลือกลงได้ 1 ประเภทการแข่งขันเท่านั้น
3. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมี Discord และเข้าร่วมตลอดรายการการแข่งขัน โดยลิงค์ที่ใช้จะอยู่ในขั้นตอนการสมัคร
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิด Webcam หรือ กล้องมือถือ ที่มองเห็นใบหน้านักกีฬาและเห็นคีย์บอร์ดตลอดระยะเวลาที่แข่งขัน (แนะนำให้ใช้มือถือเชื่อมต่อ Discord แล้วเปิดกล้อง เพื่อจะได้ง่ายกับการจัดกล้องสำหรับแข่งขัน)

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

* รูปตัวอย่างการจัดกล้องสำหรับแข่งขัน
** หากไม่สามารถเปิดกล้องและติดต่อกับทีมงานผ่านทางช่องทาง Discord ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเข้าแข่งขันรายการนี้

5. หลังจากสมัครและเข้า Discord ประเภทการแข่งขันนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้นักกีฬาทำการเปลี่ยนชื่อเล่นใน Discord ของตนเองเป็นชื่อตัวละครที่ใช้ในการแข่งขัน โดยการหาชื่อตัวเองด้านซ้ายมือและ กดคลิ๊กขวา > Change NicknameAUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

*รูปตัวอย่างการเปลี่ยน Nickname เป็นชื่อตัวละครในเกม

6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีโปรแกรม AnyDesk ในคอมพิวเตอร์ของตนเอง เพื่อเอาไว้ให้ทีมงานเข้าไปตรวจสอบ Check ไฟล์เกมหรือแก้ไข จนถึงลบไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกม ก่อนแข่งขันจนกว่าจะ Login เข้าเกมทุกครั้ง (ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านถือว่ายินยอมในการให้ใช้โปรแกรม AnyDesk เข้าไปตรวจสอบไฟล์เกมภายในเครื่องของตนเองตลอดการแข่งขัน ทางทีมงานตรวจสอบพบเจอโปรแกรมช่วยเล่นเกมใด ๆ ทีมงานจะตัดสิทธิ์การแข่งขันในทุกกรณี และทำการแบนไม่ให้ลงแข่งขันทุกรายการใน Audition เป็นเวลา 3 ปี)

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle
วิธีใช้งาน : เปิดโปรแกรม AnyDesk จากนั้น นำเลขในกรอบสีแดงให้ทีมงาน

Download โปรแกรม AnyDesk ได้ ที่นี่
วิธีติดตั้งโปรแกรม AnyDesk สามารถดูได้ ที่นี่
( Credit : CATCH5IT )

: ตารางการแข่งขันในแต่ละรอบ :

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

รอบ 96 คน
แข่งขัน :
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
โดยจะมีการจับฉลากผู้เข้าแข่งขันผ่าน Live สด วันที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564
รูปแบบการแข่งขัน : แบ่งสาย 4 สาย A,B,C,D สายละ 4 ห้อง ห้องละ 6 คน (ทั้งหมด 16 ห้อง)
แข่งขันแบบ : 3 เพลง (นับรวมคะแนนอันดับ เอา 3 อันดับแรกเข้ารอบ 48 คน)
เพลงที่ใช้แข่งขัน : เพลง Audition 120-140 BPM
ฉากที่ใช้แข่งขัน : Hip Hop Street (สนามบาส)

รอบ 48 คน
แข่งขัน :
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
รูปแบบการแข่งขัน : แบ่งสาย 4 สาย A,B,C,D สายละ 2 ห้อง ห้องละ 6 คน (ทั้งหมด 8 ห้อง)
แข่งขันแบบ : 3 เพลง (นับรวมคะแนนอันดับ เอา 3 อันดับแรกเข้ารอบ 24 คน)
เพลงที่ใช้แข่งขัน : เพลง Audition 120-140 BPM
ฉากที่ใช้แข่งขัน : Hip Hop Street (สนามบาส)

AUDITION THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 : Individual Battle

รอบ 24 คน
แข่งขัน :
วันที่ 4 กันยายน 2564
รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขันทั้งหมด 4 ห้อง ห้องละ 6 คน
แข่งขันแบบ : 3 เพลง (นับรวมคะแนนอันดับ เอา 3 อันดับแรกเข้ารอบ Semifinals)
เพลงที่ใช้แข่งขัน : เพลง Audition 120-190 BPM
ฉากที่ใช้แข่งขัน : Hip Hop Street (สนามบาส)

รอบ Semifinals
แข่งขัน :
วันที่ 4 กันยายน 2564
รูปแบบการแข่งขัน : แข่งขันทั้งหมด 2 ห้อง ห้องละ 6 คน
แข่งขันแบบ : 3 เพลง (นับรวมคะแนนอันดับ เอา 3 อันดับแรกเข้ารอบ Final Round)
เพลงที่ใช้แข่งขัน : เพลง Audition 120-190 BPM
ฉากที่ใช้แข่งขัน : Hip Hop Street (สนามบาส)

รอบ Final Round
แข่งขัน :
วันที่ 4 กันยายน 2564
แข่งขันแบบ : 5 เพลง (นับรวมคะแนนอันดับเพื่อหา Champion ATC2021)
เพลงที่ใช้แข่งขัน : เพลง Audition 120-190 BPM
ฉากที่ใช้แข่งขัน : Hip Hop Street (สนามบาส)

: การคิดคะแนนอันดับ :
อันดับที่ 1 จะได้รับ 6 Point
อันดับที่ 2 จะได้รับ 5 Point
อันดับที่ 3 จะได้รับ 4 Point
อันดับที่ 4 จะได้รับ 3 Point
อันดับที่ 5 จะได้รับ 2 Point
อันดับที่ 6 จะได้รับ 1 Point

 

ประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ทีมงาน AUDITION