Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

21787

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box

พิเศษ!! เพียงทำตามเงื่อนไข ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมแรร์น่ารักๆ ฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. – 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลากดสุ่มกาชา : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. – 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. – 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น.

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

: รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม :

สามารถหมุนตู้สุ่ม June Striped Box ด้วยแต้ม
Event Point จำนวน 3 Event Point / การสุ่ม 1 ครั้ง

ทำภารกิจเต้น 1 รอบ (โหมดใดเพลงใดก็ได้) = จะได้รับ 1 Event Point
(ซึ่งจะสามารถสะสมแต้มได้สูงสุดเพียง 30 Event Point / 1 วัน)
(แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน)

: รายการไอเทม :

ลำดับ รายการไอเทม สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ปีก
Blue Morpho Wing
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
2 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Crimson Couple Style
ไอเทมหญิง
Crimson Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
3 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Crimson Couple Style
ไอเทมหญิง
Crimson Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
4 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Crimson Couple Style
ไอเทมหญิง
Crimson Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
5 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Crimson Couple Style
ไอเทมหญิง
Crimson Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
6 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ไอเทมถือ
Show Me The Money
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
7 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Different from others Style 
ไอเทมหญิง
Different from others Style 
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
8 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! เซต
ไอเทมชาย
Different from others Style 
ไอเทมหญิง
Different from others Style 
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
9 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Different from others Style
ไอเทมหญิง
Different from others Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
10 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Lafesta Moo~ Style
ไอเทมหญิง
Lafesta Moo~ Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
11 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Lafesta Moo~ Style
ไอเทมหญิง
Lafesta Moo~ Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
12 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Lafesta Moo~ Style
ไอเทมหญิง
Lafesta Moo~ Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
13 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Lafesta Moo~ Style
ไอเทมหญิง
Lafesta Moo~ Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
14 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
15 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
16 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! กางเกง
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
17 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
Comfortable Green Couple Style
ไอเทมหญิง
Comfortable Green Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
18 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! ทรงผม
ไอเทมชาย
We Have a Picnic Couple Style
ไอเทมหญิง
We Have a Picnic Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
19 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! เสื้อ
ไอเทมชาย
We Have a Picnic Couple Style
ไอเทมหญิง
We Have a Picnic Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
20 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! กางเกง
ไอเทมชาย
We Have a Picnic Couple Style
ไอเทมหญิง
We Have a Picnic Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
21 Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! รองเท้า
ไอเทมชาย
We Have a Picnic Couple Style
ไอเทมหญิง
We Have a Picnic Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน

 

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !! Gacha Event : June Striped Box ลุ้นรับ ไอเทมแรร์น่ารักๆ !!

เงื่อนไขระบบ GACHA! EVENT
– สามารถสะสมแต้มจากรอบเต้นได้สูงสุดเพียง 30 Event Point / 1 วัน
แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน
Item Code ผูกมัดกับไอดีที่ร่วมกิจกรรม และไม่สามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้

– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
หากมีไอเทมถาวรอยู่ในตัวละครแล้ว จะสามารถใช้ Item Code ถาวรซ้ำได้
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง

– ในกรณีที่ Item Code เป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสะสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
ทีมงาน AUDITION