Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!!

42482

Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!!

Gacha Event : 15th Fiesta Box

พิเศษ!! เพียงทำตามเงื่อนไข ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมสุดแรร์ ฟรี!!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12.01 น. – 15 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลากดสุ่มกาชา : วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12.01 น. – 20 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12.01 น. – 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.

Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!!

: รายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม :

สามารถหมุนตู้สุ่ม 15th Fiesta Box ด้วยแต้ม
Event Point จำนวน 5 Event Point / การสุ่ม 1 ครั้ง

 1. ทำภารกิจเต้น 1 รอบ (โหมดใดเพลงใดก็ได้) = จะได้รับ 1 Event Point
  (ซึ่งจะสามารถสะสมแต้มได้สูงสุดเพียง 20 Event Point / 1 วัน)
  2. Login เข้าเกม 1 วัน = จะได้รับ 5 Event Point
  (แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน)

: รายการไอเทม :

ลำดับ รายการไอเทม สุ่มระยะเวลา
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
1 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! หมี
ASEAC Bear
ได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
2 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! เซ็ต
ไอเทมชาย
Petit Saurus Couple Style
ไอเทมหญิง
Petit Saurus Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
3 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! กางเกง
ไอเทมชาย
Petit Saurus Couple Style
ไอเทมหญิง
Petit Saurus Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
4 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! รองเท้า
ไอเทมชาย
Petit Saurus Couple Style
ไอเทมหญิง
Petit Saurus Couple Style
สุ่มได้รับ
ระยะเวลา ถาวร
5 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! ทรงผม
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
6 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! เสื้อ
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
7 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! กางเกง
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
8 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! รองเท้า
ไอเทมชาย
Enjoying Summer Dandy Casual
ไอเทมหญิง
Dots See-Through Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
9 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! ทรงผม
ไอเทมชาย
Let’s Travel Easy Couple Style
ไอเทมหญิง
Let’s Travel Easy Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
10 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! เซ็ต
ไอเทมชาย
Let’s Travel Easy Couple Style
ไอเทมหญิง
Let’s Travel Easy Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
11 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! รองเท้า
ไอเทมชาย
Let’s Travel Easy Couple Style
ไอเทมหญิง
Let’s Travel Easy Couple Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
12 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! ทรงผม
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
13 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! เซ็ต
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
 14 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! รองเท้า
ไอเทมชาย
Rainbow suspenders couple
ไอเทมหญิง
Rainbow suspenders couple
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
 15 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! ทรงผม
ไอเทมชาย
Growing Sprouts Checks
ไอเทมหญิง
Exciting Fashion Uniform Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
 16 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! เสื้อ
ไอเทมชาย
Growing Sprouts Checks
ไอเทมหญิง
Exciting Fashion Uniform Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
 17 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! กางเกง
ไอเทมชาย
Growing Sprouts Checks
ไอเทมหญิง
Exciting Fashion Uniform Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน
 18 Gacha Event : 15th Fiesta Box หมุนปั๊บรับแรร์!! รองเท้า
ไอเทมชาย
Growing Sprouts Checks
ไอเทมหญิง
Exciting Fashion Uniform Style
สุ่มได้รับ
7 วัน , 15 วัน

 

เงื่อนไขระบบ GACHA! EVENT
– สามารถสะสมแต้มจากรอบเต้นได้สูงสุดเพียง 20 Event Point / 1 วัน
แต้ม Event Point จะ Update ในวันถัดไปหลัง 12.00 น. ของทุกวัน
Item Code ผูกมัดกับไอดีที่ร่วมกิจกรรม และไม่สามารถนำไอเทมโค้ดไปเติมเข้าไอดีอื่นได้

สำหรับภารกิจ Login เข้าเกม 1 วัน จะต้อง Re Login ใหม่ในทุกๆ วัน
** ยกตัวอย่างเช่น เข้าเล่นเกมวันที่ 6 ส.ค. 64 จะต้องออกและเข้าเกมใหม่ในวันที่ 7 ส.ค. 64
– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– 1 ไอเทมโค้ด สามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวต่อ 1 ตัวละคร
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่ขอรับมา
Item Code ถาวรไม่สามารถเติมซ้ำได้ หากมีการเติมซ้ำระยะเวลาของไอเทมจะไม่เพิ่มขึ้น
ในการแจ้งปัญหาทุกครั้ง จะต้องแนบรูป error ที่พบขณะทำการใช้ Item Code ทุกครั้ง
หากพบปัญหาการใช้ Item Code แนะนำให้แจ้งปัญหาที่หน้าเว็บไซต์ ก่อนจะทำการใช้ Item Code อื่นในของประเภทไอเทมเดียวกันเติมซ้ำไปอีกครั้ง

– ในกรณีที่ Item Code เป็นระยะเวลาถาวร จะไม่สามารถเติมซ้ำเพื่อสะสมระยะเวลาได้
– หากในไอดีมีไอเทมชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขที่โปรโมชั่นกำหนด
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
ทีมงาน AUDITION