AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560

1321

AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560

AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560

AUDITION เกมแดนซ์ออนไลน์สุดฮิตอันดับ 1 ของเมืองไทย จาก PLAYPARK.COM
AUDITION PRIVILEGE เอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับขาแดนซ์ตัวจริง
ทุกการจับจ่ายใช้สอย / เต้นเก็บรอบ / อายุ ID / มี FAM / แต่งแหวน
สามารถสะสมแต้มเพื่อแลกรับไอเทมแรร์สุดพิเศษหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ระยะเวลา AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560

เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 00.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.

AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560

เริ่มต้นวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.

AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560

เริ่มต้นวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.

ของรางวัลจากกิจกรรม
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
ไอเทมถือ Show Me the Money

1,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน

2,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
3,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
ไอเทมเซ็ต Red Rose Tuxedo (ช)
Pure-White Wedding Dress (ญ)

4,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน

5,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
6,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
ไอเทมปีก Vegas Party Wings
คุณสมบัติพิเศษ : ตัวละครที่สวมใส่จะสามารถบินได้
7,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
8,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
9,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลา 30 วัน
10,000 แต้ม แลกรับ ระยะเวลาถาวร
และรับสัญลักษณ์พิเศษ  AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560   บนหัวตัวละคร
*** ต้องกดรับไอเทม 10,000 แต้ม จึงมีสิทธิ์รับสัญลักษณ์พิเศษ ***
*** ส่งเข้าตัวละครให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากกดรับ ***
*** หรือหลังวันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์นั้น ***
*** สัญลักษณ์พิเศษมีอายุถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 ***
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
Gold Frame Ancient Wings
 รางวัลพิเศษ 
สะสมแต้ม SEASON 1 และ 2 รวมกัน 35,000 แต้มขึ้นไป
รับเพิ่มไปเลยไอเทมโค้ดปีกทอง ระยะเวลา 1 ปี
กดรับไอเทมโค้ด : 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น.
ถึง 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น.
*** กดรับไอเทมโค้ดปีกทองได้ที่หน้าประวัติรับไอเทม ดูตัวอย่างคลิก! ***
*** ไอเทมโค้ดใช้งานได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น. ***
ช่องทางสะสมแต้ม
หมายเหตุ
ใช้ Cash ในเกม
100 Cash = 1 แต้ม
นับ Cash ตามจริงหลังหักส่วนลด
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้ไม่จำกัด)
เต้นแบบเดี่ยว
1 เพลง = 1 แต้ม
เต้นโหมดแบบเดี่ยว 2 คนขึ้นไปและได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้สูงสุด 500 แต้ม)
เต้นแบบทีม
1 เพลง = 3 แต้ม
เต้นโหมดแบบทีม 4 คนขึ้นไปและได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้สูงสุด 600 แต้ม)
อายุ ID ที่เล่น Audition
1 ปี = 100 แต้ม
นับจากวันสร้างตัวละคร ไม่เต็มปีปัดเศษลง เช่น 1 ปี 11 เดือน จะนับเป็น 1 ปี
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้ไม่จำกัด)
มี FAM อยู่
รับ 500 แต้ม
เก็บข้อมูลในวันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้สูงสุด 500 แต้ม)
หมายเหตุ : หากแต้มไม่ขึ้นให้รออัพเดททุกวันพุธ เวลา 12.00 น.
มีคู่รัก (แต่งแหวน)
รับ 250 แต้ม
เก็บข้อมูลวันที่เข้าเกมล่าสุดในช่วงเวลา Privilege
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (สะสมได้สูงสุด 250 แต้ม)
เลเวลแหวน
1 เลเวล = 25 แต้ม
เลเวลแหวนสูงสุด ณ ปัจจุบัน ในช่วงเวลา Privilege
อัพเดทแต้มในวันถัดไป (เลเวลแหวน x25)
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
ภาพตัวอย่างหน้าระบบ PRIVILEGE

เงื่อนไขกิจกรรม
– แลกรับไอเทมโค้ดได้ 1 ครั้ง/ขั้น เมื่อแต้มถึงตามเงื่อนไขที่กำหนด (เมื่อกดรับแล้วแต้มจะยังคงอยู่เพื่อสะสมขั้นต่อไป)
– แต้มจะอัพเดทภายในวันถัดไปนับจากวันที่ทำเงื่อนไขต่างๆ สำเร็จ
– เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา PRIVILEGE ใน Season ต่อไปแต้มจะถูกรีเซ็ทเป็น 0 อย่างไรก็ตามแต้มที่สะสมไว้ในแต่ละ Season จะสามารถนำมาแลกรับรางวัลพิเศษได้ช่วงสิ้นปี 2560 อีกครั้ง
– สัญลักษณ์พิเศษจะได้รับก็ต่อเมื่อมีการกดรับไอเทมโค้ดขั้น 10,000 แต้ม
– สัญลักษณ์พิเศษจะเพิ่มให้ตัวละครภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่น แลกรับไอเทมโค้ด 10,000 แต้ม ในวันที่ 21 เมษายน 2560 จะได้รับสัญลักษณ์พิเศษภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
– สัญลักษณ์พิเศษ PRIVILEGE 2017 จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 10 มกราคม 2561
– หากพบเจตนาในการทุจริตหรืออาศัยช่องโหว่ของระบบ ทีมงานจะดำเนินการแบนไอดีนั้นโดยถาวร
– 1 Item Code สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
– Item Code ไม่ผูกมัดกับไอดีที่กดรับ และสามารถนำ Item Code ไปเติมเข้าไอดีอื่นได้
– Item Code จะแสดงระยะเวลาของไอเทมตามที่กำหนดทันทีที่กดรับมา และสามารถใช้งานได้กับไอดีเกม Audition เท่านั้น
– ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้นอยู่แล้วแบบชั่วคราว จะทำการเพิ่มระยะเวลาตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่กำหนด
– ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้น อยู่แล้วแบบถาวร จะไม่เกิดผลอะไร
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากไม่ได้รับของรางวัลจะต้องแจ้งปัญหาเข้ามาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัลมิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ [แจ้งปัญหาได้ที่นี่] หรือโทร 02-725-0000

ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ทีมงาน AUDITION
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560  AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560  AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
เกมมันส์ เต้นฟรี มีของแจก ที่… AUDITION.PLAYPARK.COM
อัพเดทข่าวสารแบบเกาะติดได้ทาง Facebook Audition Thailand | Facebook Playpark
และติดตามข่าวสารทางมือถือได้ทั้ง iOS และ Android ที่ Playpark App
AUDITION PRIVILEGE 2017 #SEASON 2 : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560