[AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563

5373

[AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563

 

PJ FAMILY ขอท้าดวลกับ FAM ของเพื่อน ๆ
ด้วยโหมด Crazy 4 ปิดแดง หาก FAM ใดชนะ
PJ FAMILY รับไอเทมไปเลย!!

 


          Live : FAM Battle ท้าชนแฟม PJ      

 

ระยะเวลากิจกรรม : 11 และ 25 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 – 18.00 น. (Live)
ช่องทางรับชม Live : ทาง LIVE AUDITION THAILAND

ช่องทางการรับของรางวัล : PJ จะส่ง item Code ให้ทาง Inbox

: วิธีเข้าร่วมกิจกรรม :
1. เข้าห้องกิจกรรมที่ PJ สร้างเอาไว้ (จะประกาศขณะ Live)
2. FAM ที่ชนะ PJ ให้แคปภาพคะแนน ไปโพสต์ยัง Facebook หัวข้อกิจกรรม
3. รายละเอียดการโพสต์  ชื่อตัวละคร, ชื่อ FAM และภาพคะแนนที่ชนะ
4. PJ จะส่ง item Code ให้ทาง Inbox (จำนวน 30 Code/1FAM)

: กติกาการแข่งขัน :
โหมด : FAM Battle – Crazy 4 (ปิดแดง)
เพลง : ตามใจ PJ
ฉาก : ห้องเรียน 

: ของรางวัล :
Docile and Generous Style
ระยะเวลา 30 วัน (ทรงผม , เซ็ต , รองเท้า) 

[AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563

• item ชาย  :  Docile and Generous Style
• item หญิงDocile and Generous Style

 

: เงื่อนไขกิจกรรม :
– 1 ไอดี สามารถร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้เพียงสูงสุดกิจกรรมละ 1 ครั้ง
– 1 FAM สามารถร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้เพียงสูงสุดกิจกรรมละ 1 ครั้ง
– 1 Facebook สามารถใช้ร่วมกิจกรรมได้เพียงครั้งเดียว
– ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเปิด Inbox ไว้ตลอดช่วงเวลารับรางวัล
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัล คลิกที่นี่!
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563  [AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563
[AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563  FACEBOOK [AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563  YOUTUBE [AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563  INSTAGRAM [AUDITION] PJ Event เดือนมีนาคม 2563  TWITTER