6.น้อง หยก  ๛Ky๏koÕ… 

5.น้อง แพรววา  Gnawinter
7.พลอยใส ‘พลอยใสไลงี้
audition