5.น้อง แพรววา  Gnawinter

4.น้อง ฟิน  แผ่เมตตาให้เธออะ 
6.น้อง หยก  ๛Ky๏koÕ… 
audition