4.น้อง ฟิน  แผ่เมตตาให้เธออะ 

3.ไอซ์ Lt’ Aminda…
5.น้อง แพรววา  Gnawinter
audition