3.ไอซ์ Lt’ Aminda…

2.น้องแอนนี่ Anz Miki ` 
4.น้อง ฟิน  แผ่เมตตาให้เธออะ 
audition