15.น้อง อาย 4Guz Dulcie

14.น้อง ปุ๊ก VR​ Pooko
9.น้อง เบนซ์ Sky ‘Seirin 
audition