13.น้องฟอร์ด  Bourbon 

11.น้องอาม Army 
14.น้อง ปุ๊ก VR​ Pooko
audition