[AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเรา

1256

[AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเรา

เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ออดิชั่นแจกฟรีไอเทมเสื้อ ๙ ระยะเวลาถาวร ให้กับผู้เล่นทุกท่าน
รับไอเทมได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๕๙ น.

[AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเรา          [AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเรา

เงื่อนไขกิจกรรม
– ๑ ไอดีสามารถรับไอเทมได้ทั้งซอย ๑ และซอย ๒
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากไม่ได้รับของรางวัลจะต้องแจ้งปัญหาเข้ามาภายใน ๗ วัน หลังกำหนดส่งของรางวัลมิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ [แจ้งปัญหาได้ที่นี่]

ประกาศเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อของเรา