[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม

9591

[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม

กิจกรรมสุดพิเศษเพียงล็อคอินตั้งแต่วันที่ 18 และเต้นเพลงฮิต
ในอดีตที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน รับไอเทมแรร์!!

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 00.01 น.
สิ้นสุด : วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 23.59 น.

: รายละเอียดกิจกรรม :
เพียงล็อคอินตั้งแต่วันที่ 18 และเต้นเพลงฮิตในอดีตที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน รับไอเทมแรร์!!

[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม

ทีมงานจะมอบของรางวัลเข้า “ตัวละคร” โดยจะมอบให้ภายใน 15 วันหลังจากจบกิจกรรมค่ะ
***สำหรับเพลง คำถามโง่ๆ สามารถเต้นเก็บรอบได้ทั้งสองเพลง 67 BPM และ 134 BPM

[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  Blue Wing Cloud

[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม

: เงื่อนไขกิจกรรม :
– ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
– 1 ไอดี สามารถร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลได้เฉพาะซอย 1 เท่านั้น
– ต้องมีผู้เล่นในห้องตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และได้รับ EXP หรือ DEN หลังจบเพลง จึงจะนับเป็น 1 รอบเต้น
– ของรางวัลใช้สวมใส่เพื่อความสวยงาม, แบ่งตามเพศของตัวละคร และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– หากไม่ได้รับของรางวัลต้องแจ้งปัญหาภายใน 7 วัน หลังกำหนดส่งของรางวัล คลิกที่นี่!
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ทีมงาน AUDITION

[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  [AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม
[AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  FACEBOOK  [AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  YOUTUBE  [AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  INSTAGRAM  [AUDITION] 7 Days 7 Classic Music 7 วัน 7 เพลงไม่เคยลืม  TWITTER