ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond

2236

ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond
เปิดลงทะเบียนแล้ว! สำหรับผู้ที่มี Coin เก่าอยู่ในระบบกาชาเวอร์ชันก่อนหน้า สามารถย้าย Coin ของท่านเข้าสู่ระบบ Premium Gacha ได้แล้ว! โดยสามารถแจ้งไอดีที่มีความประสงค์ขอย้าย Coin เป็น Diamond ผ่านลิงก์ลงทะเบียนได้ที่นี่

ระยะเวลาลงทะเบียน: 16 – 20 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59 น.
ดำเนินการย้าย Coin เป็น Diamond: 21 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 น.

ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond

คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอย้าย Coin

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน :
1. อัตราส่วนการย้าย Coin และ Diamond จะเป็นสัดส่วน 1:1 (เช่น 1000 Coin ย้ายไปเป็น 1000 Diamond)
2. การดำเนินการย้าย Coin เป็น Diamond จะเป็นการย้ายจำนวน Coin ทั้งหมด ไปเป็น Diamond โดยไม่สามารถย้ายแบบระบุจำนวนได้
3. กรณีลงทะเบียนในระบบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้
4. กรณีลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
5. ไอดีที่แจ้งขอย้าย Coin ต้องมีการสร้างตัวละครออดิชันแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการย้ายได้ (สำหรับไอดีที่ยังไม่มีตัวละครให้ทำการสร้างตัวละครในเกมก่อนทำการลงทะเบียน)
6. ระบบจะทำการดำเนินการย้าย Coin ไป Diamond ตามข้อมูลที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
7. หากเลยระยะเวลาลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถแจ้งขอย้าย Coin ได้
8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566
ทีมงาน AUDITION

ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond  ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond
ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond  FACEBOOK ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond  YOUTUBE ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond  INSTAGRAM ลงทะเบียนข้อมูล ย้าย Coin เป็น Diamond  TWITTER