ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

2192

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G ทางทีมงานได้ทำการเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงานไว้แล้ว

ภาพบรรยากาศในงาน Thailand Game Show 2022 บูธ PlayPark

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ภาพบรรยากาศเกม Audition ที่บูธ Playpark ในงาน Thailand Game Show 2022 : Come Back

ประกาศเมื่อวันที่  พฤศจิกายน 2565
ทีมงาน AUDITION