รูปตัวอย่างการตั้งกล้องขณะแข่งขัน

Screenshot 2021-06-04 150315
รูปตัวอย่างการตั้งกล้องขณะแข่งขัน
audition